Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία Κτηματογράφησης και την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποιο από τα παρακάτω γραφεία Κτηματογράφησης σας εξυπηρετεί καλύτερα.